V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na

Info tel.: 602 689 541
e-mail: info@alfaoffice.cz

Servis tel.: 731 468 582
e-mail: servis@alfaoffice.cz

Obchod tel.: 602 669 011
e-mail: obchod@alfaoffice.cz
nebo pomocí toho formuláře. Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Jméno a příjmení:

E-Mail:

Telefon:
Dotaz:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Společnost ALFA OFFICE Pro s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosti ALFA OFFICE Pro s.r.o., se sídlem Masarykova 96, 251 69, Velké Popovice, identifikační číslo: 24306002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 194282 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ALFA OFFICE Pro s.r.o., se sídlem Masarykova 96, 251 69, Velké Popovice, adresa elektronické pošty obchod@alfaoffice.cz, telefon +420 606 355 337.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1 Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „nařízení“).

2.1.2. Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.


Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:


- ZONER software, a.s., Nové sady 583/18, Brno, 60200, IČ: 49437381 – dodavatel e-shopového řešení www.eshop-alfaoffice.cz.


- STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, PS22, Jihlava, 58601, IČ: 25313142- dodavatel ERP systému


- CS Technologies s.r.o., Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 50003, IČ: 27463249 - 49437381 – dodavatel stránek www.alfaoffice.cz


- LUKKARRO, Strančická 1109/3, Praha 10, 100 00, IČ: 28197089 – externí účetní firma


- PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Říčany, 251 01, IČ: 251 94 798 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858, jako přepravní společnost


- Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565, jako přepravní společnost


- myWorld, s.r.o., Evropská 2591/33e, Praha 6, 160 00, IČ: 25609912 – poskytovatel partnerského cashback programu (na základě registrace u této firmy, podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.lyoness.com/cz/privacy-policy)na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:- Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads


- Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy


- Seznam.cz, a.s., IČO 261686855.2. Příjemci osobních údajů zpracovaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)6. PRÁVA SUBĚKTU ÚDAJŮ


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti ALFA OFFICE Pro s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosti ALFA OFFICE Pro s.r.o., se sídlem Masarykova 96, 251 69, Velké Popovice , identifikační číslo: 24306002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 194282 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ALFA OFFICE Pro s.r.o., se sídlem Masarykova 96, 251 69, Velké Popovice, adresa elektronické pošty obchod@alfaoffice.cz, telefon +420 606 355 337.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,nařízení");3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOZENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu obchod@alfaoffice.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů nejsou zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 25. 5. 2018