Poskytujeme  NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

 

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – POZOR ZMĚNY OD 1.10.2017

 

 

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).


Dodavatel je povinnen zaevidovat všechny faktury v režimu náhradního plnění do registru smluv vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Na odběratele přechází povinnost všechny tyto zaevidované faktury od 1.10.2017 potvrzovat e-mailem. V případě nepotvrzení tohoto e-mailu, který obdržíte automaticky přímo z registru smluv Ministerstva práce a sociálních věcí, nebude faktura uznána do částky, kterou je možno uplatnit v režimu náhradního plnění.

PROSÍM KONTROLUJTE SVÉ EMAILOVÉ KONTAKTY NA VYSTAVENÝCH FAKTURÁCH.

 

 

 

 

KDY JE POTŘEBA ŘEŠIT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

 

Náhradní plnění je jedna z možností, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Podle platného zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat alespoň jednoho člověka se zdravotním postižením. Pokud tuto povinnost není schopen z různých důvodů plnit lze zákon dodržet i dalšími způsoby.

 

 

Zákon nabízí tři možnosti, které lze i kombinovat, jak tuto povinnost splnit:

 

 

 - Přímým zaměstnáváním OZP na trhu práce. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu. Na 25 zaměstnanců alespoň jednoho se zdravotním postižením.

 

 

- Finančním odvodem státu (znamená to 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat)

 

 

 - Odběrem služeb v rámci náhradního plnění prostřednictvím aktérů chráněného trhu práce.

 

 

 

 

 

Zajištění alokace náhradního:

 

telefon: +420 725 873 227

 

e-mail: jirkovska@alfaoffice.cz